top of page
6 obrazów dla sześciolatka
projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach będących monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Kultura, podobnie jak szereg innych dziedzin, globalizuje się. Efektem tego procesu jest zanikanie szeregu wartościowych zjawisk. Doskonale widać to w sferze plastyki, gdzie kilkudziesięciu artystów reprezentuje w masowym odbiorze całą historię sztuki. W efekcie zaczyna wyrastać pokolenie, nie mające problemu z rozpoznaniem dzieł Fridy Kahlo, Salvadora Dali czy Alfonsa Muchy, których nazwiska i twórczość zamieniono w światowe marki, ale może nigdy nie usłyszeć

o Gierymskim, Boznańskiej czy Chwistku.

Projekt 6 obrazów dla sześciolatka skierowany jest do dzieci w wieku 5-7 lat i ma przeciwdziałać drastycznie malejącej znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego. Zapoznajemy dzieci z sześcioma wybranymi dziełami malarstwa polskiego i uczymy je świadomego obcowania z obrazami. 

Na projekt składają się:

- cykl  sześciu  warsztatów poświęconych sześciu dziełom malarskim, adresowanych do dzieci z najstarszych grup przedszkolnych i najmłodszych klas szkolnych - sześciolatków i siedmiolatków. Warsztaty są realizowane we współpracy z przedszkolami i szkołami na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego.

- reprodukcje obrazów omawianych w cyklu warsztatów. Każda grupa, uczestnicząca w projekcie otrzymuje po zajęciach odpowiednią reprodukcję. Jej stała obecność w miejscu, gdzie dzieci spędzają codziennie po kilka godzin, sprzyja zapamiętaniu obrazu.

Poniżej prezentujemy obrazy, które omawiamy z maluchami oraz zdjęcia z warsztatów.

Obrazy

 • Aleksander Gierymski
  W altanie

   

 • Canaletto
  Widok Warszawy od strony Pragi

   

 • Artur Grottger
  Pożegnanie powstańca

   

 • Olga Boznańska
  Dziewczynka z chryzantemami

   

 • Witold Wojtkiewicz
  Porwanie królewny

   

 • Leon Chwistek
  Szermierka

   

Warsztaty

W czasie warsztatów skupiamy się na  zabawach związanych z obrazami oraz ćwiczeniach plastycznych. Informacje o obrazach, artystach i stylach, w jakich powstały omawiane dzieła, są odkrywane przez dzieci w trakcie zabawy. Poznając wedutę Canaletta, układamy puzzle

i tworzymy żywy obraz. Podczas spotkania z dziełem Grottgera robimy kokardy narodowe i uzupełniamy brakujące elementy na reprodukcjach obrazu. Wzorując się na Leonie Chwistku rysujemy ruch, a zgłębiając tajemnice sukcesu Boznańskiej - uczymy się pokazywać uczucia modela na portrecie. Ten ostatni obraz jest też pretekstem do rozmowy

o tym, co to jest kontrast i do czego może służyć.

bottom of page