6 obrazów dla sześciolatka
projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
mkidn_logo.jpg

Naszym celem jest, aby jak największa liczba placówek miała okazję zapoznać się  z projektem. Dlatego w każdym roku szkolnym staramy się trafić do innych niż wcześniej przedszkoli i szkół podstawowych. W roku 2017/2018 udział w "6 obrazach dla sześciolatka" wzięło trzydzieści grup dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z Warszawy i Piaseczna. W roku szkolnym 2018/2019 odwiedzimy trzydzieści jeden grup, wśród których znalazły się:

przedszkole nr 98 - I grupa                                                                                           przedszkole nr 337 - 2 grupy

przedszkole nr 28 - 1 grupa                                                                                            przedszkole nr 183 - 2 grupy

przedszkole nr 165 - 1 grupa                                                                                            przedszkole nr 217 - 1 grupa

przedszkole nr 163 - 1 grupa                                                                                            przedszkole nr 174 - 1 grupa

przedszkole 222 - 1 grupa                                                                                     szkoła podstawowa nr 48 - 1 grupa

szkoła podstawowa 210 - 2 grupy                                                                        szkoła podstawowa nr 363- 1 grupa

szkoła podstawowa nr 258 - 1 grupa                                                                     szkoła podstawowa nr 84 - 3 grupy

szkoła podstawowa nr 285 - 1 grupa                                                                  szkoła podstawowa nr 206 - 3 grupy

szkoła podstawowa nr 366 - 4 grupy                                                                    szkoła podstawowa nr 53 - 3 grupy

szkoła podstawowa nr 114 - 1 grupa                                                                     szkoła podstawowa nr 395 - 1 grupa

szkoła podstawowa w zielonkach-parceli - 3 grupy

puszki 6 obrazow dla szesciolatka.jpg
puszki 6 obrazow dla szesciolatka.jpg
puszki 6 obrazow dla szesciolatka.jpg
puszki 6 obrazow dla szesciolatka.jpg