top of page
Kontakt

STOWARZYSZENIE FALA KULTURY

ul. Mińska 25 lok. 412

03-808 Warszawa

 

Zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463716

 

NIP 113-28-65-890

REGON 146693240

 

Bank Ochrony Środowiska  54 1540 1157 2115 9133 2150 0001

 

email: stowarzyszeniefalakultury@gmail.com

www: falakultury.pl

telefon: 501 104 725

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

bottom of page