top of page

PROJEKTY ARCHIWALNE

Działamy od 2013 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy kilkanaście projektów w kilkudziesięciu edycjach. Część z nich realizujemy do dziś, część jest już zakończona.
Poniżej przedstawiamy te, które w tej chwili nie są realizowane i nie mają zaplanowanej kontynuacji.

shutterstock_18186673.jpg

To projekt, który prowadziliśmy w latach 2014-2016, dzięki dwukrotnemu dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Adresowany był do nauczycieli przedmiotów artystycznych i humanistycznych szkół ponadpodstawowych z całej Polski oraz ich uczniów. Realizując go trzykrotnie odwiedziliśmy dwadzieścia Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w różnych częściach kraju, za każdym razem proponując inny temat warsztatów. Dotyczyły one zarówno sztuki dawniejszej, jak i współczesnej, powstającej nieomal na naszych oczach

Portal edukacyjny lekcjemuzealne.com.pl  to projekt, który adresujemy przede wszystkim do nauczycieli, pracujących w miejscowościach oddalonych od większych instytucji muzealnych. Jego istotą jest tworzenie filmów na podstawie muzealnych zajęć edukacyjnych i bezpłatne udostępnianie ich wraz z obudową metodyczną i scenariuszami zajęć. Dzięki temu nauczyciele mogą wykorzystać je podczas lekcji oraz w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego.

shutterstock_247843750.jpg
image.png

"Obrazy z historią - skarby z Muzeum Narodowego w Krakowie" to cykl wystaw plenerowych ukazujących kilkadziesiąt dzieł z zasobów jednego z najważniejszych zbiorów malarstwa w Polsce. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę widzów na malarstwo i jego rangę w historii i współcześnie.

"Obrazy z historią - skarby z Muzeum Narodowego w Warszawie" to cykl wystaw plenerowych ukazujących kilkadziesiąt dzieł z zasobów jednego z najważniejszych zbiorów malarstwa w Polsce. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę widzów na malarstwo i jego rangę w historii i współcześnie.

image.png
Oko.jpg

"Obrazy z historią - skarby z Muzeów Narodowych" to wystawa plenerowa ukazująca kilkadziesiąt dzieł z zasobów najważniejszych zbiorów malarstwa w Polsce. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę widzów na malarstwo i jego rangę w historii i współcześnie.

Seria książek adresowanych do dzieci i ich rodziców, dzięki którym młodsi czytelnicy zrobią pierwsze kroki w świecie sztuki, a starsi - zyskają  narzędzia, dzięki którym te pierwsze kroki będą łatwiejsze.

Chwistek Szermierka okladka_Strona_1.jpg
ikona czolowka na strone.jpg

To konkursy filmowe adresowane do mieszkańców warszawskich dzielnic i młodzieży uczącej się na ich terenie oraz tych wszystkich, którzy interesują się przeszłością Warszawy.

Zadaniem uczestników było wykonanie fotografii zainspirowanej motywem Piety, który od setek lat aż po dzień dzisiejszy jest obecny w sztuce.

Eos_Memnon_Louvre_G115.jpg
Zbigniew Libera, Kolarze, z serii Pozytywy, 2002-2003, fotografia.JPG

Konkurs był adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zadaniem uczestników było wykonanie fotografii zainspirowanej pochodzącym z lat 2002 - 2003 cyklem fotograficznym "Pozytywy" autorstwa Zbigniewa Libery.

Socjalizacja to proces, którego celem jest wyposażonie jednostki w kompetencje umożliwiające działanie w obrębie społeczeństwa. W społeczeństwach zamkniętych proces socjalizacji ogranicza się do wyposażenia członków danej grupy w umiejętności funkcjonowania w niej. Taki był zwykle los chłopów na ziemiach polskich przed reformami agrarnymi, które na terenie zaboru rosyjskiego przypadły na II połowę XIX wieku.

Wszystko zaczęło się zmieniać na przełomie XIX i XX wieku. Kronika szkoły w Kiełpińcu jest doskonałym zapisem charakteru tych zmian, umacniania się tożsamości narodowej i społecznej oraz odrodzenia się Polski po 123 latach niewoli.

kielpiniec okladka_Strona_01.jpg
bottom of page