top of page

Tajemnice sztuki

To projekt, który prowadziliśmy w latach 2014-2016, dzięki dwukrotnemu dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Adresowany był do nauczycieli przedmiotów artystycznych i humanistycznych szkół ponadpodstawowych z całej Polski oraz ich uczniów. Realizując go trzykrotnie odwiedziliśmy dwadzieścia Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w różnych częściach kraju, za każdym razem proponując inny temat warsztatów. Dotyczyły one zarówno sztuki dawniejszej, jak i współczesnej, powstającej nieomal na naszych oczach.

W ramach projektu powstały dwie publikacje oraz scenariusze lekcji, do korzystania z których zachęcamy wszystkich zainteresowanych. Do pobrania

W części adresowanej do uczniów znalazły się dwa konkursy fotograficzne, których szczegóły można znaleźć w zakładce Nasze konkursy

bottom of page