top of page

Lekcje muzealne

Portal edukacyjny lekcjemuzealne.com.pl  to projekt, który adresujemy przede wszystkim do nauczycieli, pracujących w miejscowościach oddalonych od większych instytucji muzealnych. Jego istotą jest tworzenie filmów na podstawie muzealnych zajęć edukacyjnych i bezpłatne udostępnianie ich wraz z obudową metodyczną i scenariuszami zajęć. Dzięki temu nauczyciele mogą wykorzystać je podczas lekcji oraz w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje na podstawie umów nr 40/2015/KI i 61/2017/KI

bottom of page