6 obrazów dla sześciolatka
projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kultura, podobnie jak szereg innych dziedzin, globalizuje się. Efektem tego procesu jest zanikanie szeregu wartościowych zjawisk. Doskonale widać to w sferze plastyki, gdzie kilkudziesięciu artystów reprezentuje w masowym odbiorze całą historię sztuki. W efekcie zaczyna wyrastać pokolenie, nie mające problemu z rozpoznaniem dzieł Fridy Kahlo, Salvadora Dali czy Alfonsa Muchy, których nazwiska i twórczość zamieniono w światowe marki, ale może nigdy nie usłyszeć o Gierymskim, Boznańskiej czy Chwistku.

Projekt 6 obrazów dla sześciolatka skierowany jest do dzieci w wieku 5-7 lat i ma przeciwdziałać drastycznie malejącej znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego. Zapoznajemy dzieci z sześcioma wybranymi dziełami malarstwa polskiego i uczymy je świadomego obcowania z obrazami. 

Na projekt składają się:

- cykl  sześciu  warsztatów poświęconych sześciu dziełom malarskim, adresowanych do dzieci z najstarszych grup przedszkolnych i najmłodszych klas szkolnych - pięciolatków, sześciolatków i siedmiolatków. Warsztaty są realizowane we współpracy z przedszkolami i szkołami na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego.

-  publikacje książkowe, z których każda poświęcona jest jednemu z obrazów, omawianych podczas warsztatów. Każda zawiera opowiadanie, które przenosi czytelników w świat danego dzieła, informacje o obrazie i jego twórcy, gry edukacyjne oraz ćwiczenia plastyczne. Publikacje są adresowane do dzieci i ich rodziców.  Książki są bezpłatnie przekazywane dzieciom podczas warsztatów

- reprodukcje obrazów omawianych w cyklu warsztatów. Każda grupa, uczestnicząca w projekcie otrzymuje po zajęciach odpowiednią reprodukcję. Jej stała obecność w miejscu, gdzie dzieci spędzają codziennie po kilka godzin, sprzyja zapamiętaniu obrazu.

Poniżej prezentujemy obrazy, które omawiamy z maluchami oraz zdjęcia z warsztatów.

Obrazy

 • Aleksander Gierymski
  W altanie

   

 • Canaletto
  Widok Warszawy od strony Pragi

   

 • Artur Grottger
  Pożegnanie powstańca

   

 • Olga Boznańska
  Dziewczynka z chryzantemami

   

 • Witold Wojtkiewicz
  Porwanie królewny

   

 • Leon Chwistek
  Szermierka

   

Warsztaty
 

W czasie warsztatów skupiamy się na  zabawach związanych z obrazami oraz ćwiczeniach plastycznych. Informacje o obrazach, artystach i stylach, w jakich powstały omawiane dzieła, są odkrywane przez dzieci w trakcie zabawy. Poznając wedutę Canaletta, układaliśmy puzzle i tworzyliśmy żywy obraz. Podczas spotkania z dziełem Grottgera robiliśmy kokardy narodowe i uzupełnialiśmy brakujące elementy na reprodukcjach obrazu. Wzorując się na Leonie Chwistku rysowaliśmy ruch, a zgłębiając tajemnice sukcesu Boznańskiej - pokazywaliśmy uczucia na portrecie. Ten ostatni obraz stał się też pretekstem do rozmowy o tym, co to jest kontrast i do czego może służyć.

Wspólne układanie obrazu