top of page

Kontakt

STOWARZYSZENIE FALA KULTURY

Mińska 25

03-808 Warszawa

 

Zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000463716

 

NIP 113-28-65-890

REGON 146693240

 

Bank Ochrony Środowiska  54 1540 1157 2115 9133 2150 0001

 

email: stowarzyszeniefalakultury@gmail.com

www: www.falakultury.pl/

 

bottom of page