top of page

Skąd przychodzimy

 

Nasze stowarzyszenie powstało w Warszawie w połowie 2013 roku.

 

Zajmujemy się promocją i upowszechnianiem wśród dzieci i młodzieży wiedzy o dorobku polskich twórców, rozwijaniem wrażliwości estetycznej i kompetencji artystycznych, popularyzacją świadomego odbioru dzieł sztuki nie tylko wśród najmłodszych, lecz także wśród młodzieży i dorosłych.

 

Celem naszego działania jest również przybliżanie sylwetek artystów, dziś zapomnianych lub odbieranych przez pryzmat tylko części ich twórczości. Staramy się uświadomić, że rozwijanie umiejętności obcowania ze sztuką powinno rozpoczynać się już od najmłodszych lat, a sztuka nie powinna być kojarzona wyłącznie z dusznymi muzeami.

 

Próbujemy zdjąć zasłonę tajemnicy ze sztuki jako całości, podjąć walkę ze stereotypami i pewnym rodzajem zafałszowywania obrazu sztuki, które funkcjonują współcześnie i rozprzestrzeniają się coraz bardziej za sprawą niewystarczającej edukacji artystycznej i braków w odpowiednich narzędziach i umiejętnościach, koniecznych do wartościowego obcowania ze sztuką.

 

W 2013 we współpracy z Narodowym Centrum Kultury stworzyliśmy serię książęk pt. Magiczny ogród sztuki. Pierwszy tom – W altanie – opowiada o twórczości Aleksandra Gierymskiego. Drugi, poświęcony obrazowi Canaletto pt. Widok Warszawy od strony Pragi ukaże się w kwietniu 2016.


Od 2014 roku realizujemy cykl szkoleń dla nauczycieli Tajemnice sztuki współczesnej połączony z konkursami fotograficznymi aktywizującymi młodzież do działań twórczych. Mieliśmy przyjemność spotkać się już z kilkuset nauczycielami z całej Polski.

 

W 2015 roku stworzyliśmy portal edukacyjny dla naczycieli Lekcje muzealne.

 

I dopiero się rozkręcamy

bottom of page