top of page

Nasze projekty

Nasze projekty dotyczą różnych dziedzin sztuki, ale łączy je jedno: dzieła kultury – literatury, malarstwa, rzeźby, muzyki traktujemy w nich jako ciągle aktualne i atrakcyjne elementy współczesnego świata, o których trzeba i warto dyskutować.

 

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI / PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

Magiczny Ogród Sztuki – seria książek poświęconych słynnym dziełom sztuki polskich twórców, przeznaczona dla dzieci w wieku 5-7 lat. Celem publikacji jest stworzenie płaszczyzny pozwalającej na odbiór dzieł sztuki przez najmłodszych uczniów, nauka przez zabawę i rozwój wrażliwości estetycznej dzieci. Więcej

 

Tajemnice sztuki współczesnej edycja 2014 – celem  zadania "Tajemnice sztuki współczesnej", było zapoznanie nauczycieli przedmiotu "Wiedza o kulturze" z najnowszymi wydarzeniami w polskiej sztuce wizualnej oraz wyposażenie nauczycieli w narzędzia, dzięki którym będą mogli ciekawie i kompetentnie rozmawiać z uczniami o sztuce najnowszej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Edukacja kulturalna, organizowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej

Tajemnice sztuki współczesnej edycja 2015/2016 – w trakcie realizacji zadania "Tajemnice sztuki współczesnej" w roku 2014 wielokrotnie przekonaliśmy, że nauczyciele w/w przedmiotu bardzo potrzebują wsparcia w realizacji celu, jaki stawia przed nimi program. I nie dotyczy to tylko sztuki najnowszej. Z tego powodu w latach 2015 i 2016 przeprowadziliśmy cykl warsztatów o sztuce dla nauczycieli, połączony z konkursami artystycznymi dla uczniów. Więcej

 

Lekcje muzealne - portal edukacyjny  - projekt adresowany do nauczycieli. Jego istotą jest zbudowanie bazy filmów edukacyjnych opartych na lekcjach edukacyjnych prowadzonych w wybranych muzeach i udostępnienie ich wraz z obudową metodyczną oraz scenariuszami zajęć. Treści te będą wykorzystywane podczas zajęć szkolnych z uczniami oraz w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Więcej

 

6 obrazów dla sześciolatka - celem projektu jest zapoznanie dzieci z najstarszych grup przedszkolnych z sześcioma polskimi malarzami i ich obrazami. Kultura, podobnie jak szereg innych dziedzin, globalizuje się. Doskonale to widać w sferze plastyki, gdzie kilkunastu artystów reprezentuje w masowym odbiorze całą historię sztuki. W efekcie zaczyna wyrastać pokolenie, które nie ma problemu z rozpoznaniem dzieł Fridy Kahlo, Salvadora Dali czy Alfonsa Muchy, których nazwiska i twórczość zamieniono w światowe marki, ale może nigdy nie usłyszeć o Malczewskim, Boznańskiej czy Chwistku. Więcej

PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU

Wyprawy symboliczne - celem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie 30 wycieczek tematycznych poświęconych wybranym zagadnieniom z historii sztuki. Adresatem są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z miejscowości oddalonych od oferty kulturalnej, leżących w województwach: mazowieckim, kujawskopomorskim, warmińskomazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i łódzkim.

 

Temat przewodni wycieczek to symbole w sztukach wizualnych od średniowiecza po współczesność. Na program będą składać się przygotowane specjalnie na jego potrzeby lekcje muzealne oraz warsztaty prowadzone w warszawskich: Muzeum Narodowym, Zamku Królewskim i teatrze TR Warszawa. Zajęcia we wnętrzach Muzeum i Zamku pozwolą na kontakt z dziełami należącymi do polskiego dziedzictwa narodowego, zaś wizyta w teatrze będzie pretekstem do przypomnienia o 250 rocznicy powstania teatru publicznego w Polsce. Tematyka wszystkich zajęć uwzględniać będzie podstawy programowe dla przedmiotów: wiedza o kulturze, język polski i historia.

9 obrazów dla dziewięciolatka - szczegóły wkrótce

Barykada - barykady Powstania Warszawskiego - aplikacja mobilna - szczegóły wkrótce

bottom of page